ขอยกเลิกการจัดงานฉลองวัดแม่พระรับสาร โรจนะ ประจำปี 2020

ประกาศ ขอยกเลิกการจัดงานฉลองวัดแม่พระรับสาร โรจนะ ประจำปี 2020 ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.30 น.

ตามที่ทางวัดแม่พระรับสาร โรจนะ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดประจำปี 2020 ทางคุณพ่อเจ้าอาวาสและตัวแทนสัตบุรุษ ได้พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ในประเทศไทย มีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และลดอัตราความเสี่ยงของการแพ่ระบาดเชื้อโรคดังกล่าวในวงกว้าง

จึงเห็นสมควร ขอประกาศยกเลิกการจัดงานฉลองวัดแม่พระรับสาร โรจนะ ประจำปี 2020 ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

ความรู้ทั่วไป