เทศกาลมหาพรต

ขอเชิญพี่น้องร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ เข้าสู่เทศกาลมหาพรต ณ วัดศีลมหาสนิท

ขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเข้าสู่ เทศกาลมหาพรต ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2024 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.

โดย คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

15.00 น. คำสอนจิตตารมณ์มหาพรต ของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส (1)

16.00 น. พัก

16.15 น. คำสอนจิตตารมณ์มหาพรต ของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส (2)

17.00 น. พักรับประทานอาหาร

17.30 น. ตั้งศีลฯ + นพวารแม่พระ

18.00 น. พิธีมิสซา

ไม่มีการลงทะเบียน พี่น้องคริสตชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ทุกท่าน