วัดศีลมหาสนิท

ขอเชิญร่วมฉลองวัดศีลมหาสนิท แบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

คุณพ่อเจ้าอาวาส พระสงฆ์ สภาภิบาล และสัตบุรุษ วัดศีลมหาสนิท เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฉลองวัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน แบบออนไลน์ (พิธีมิสซาแบบปิด)

ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2020

เวลา: 16.30 น. – สวดสายประคำ

เวลา: 17.00 น. – พิธีบูชาขอบพระคุณ

ประธานในพิธี: อุปสังฆราช เปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์

สามารถติดตามและร่วมพิธีแบบออนไลน์ ผ่านทางเพจ

Facebook: สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

Share on facebook
แชร์บทความ