วัดศีลมหาสนิท

ขอเชิญส่งบุตรหลานชั้น ป.1 – ม.3 เข้าเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน ใน “ค่ายคริสต์สนิท”

ขอเชิญส่งบุตรหลานชั้น ป.1 – ม.3 เข้าเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน ใน “ค่ายคริสต์สนิท”

เริ่มเรียนตั้งแต่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2021 เวลา 8:30 – 12:00 น. (มีเลี้ยงอาหารกลางวัน)

วัดศีลมหาสนิท
วัดศีลมหาสนิท
วัดศีลมหาสนิท
วัดศีลมหาสนิท
วัดศีลมหาสนิท
วัดศีลมหาสนิท
วัดศีลมหาสนิท
วัดศีลมหาสนิท
Share on facebook
แชร์บทความ