ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟในวันที่ 22 มีนาคม 2020

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองสามเณร ศิษย์เก่า และผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ในวันที่ 22 มีนาคม 2020

ความรู้ทั่วไป