คาร์ดินัล ชาร์ลส โบ : รวมพลังภาวนา

คาร์ดินัลชาร์ลส โบ อัครสังฆราชแห่งย่างกุ้ง (ประเทศเมียนม่าร์) และประธานสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ได้เขียนสาส์นถึงชาวคาทอลิกเอเชีย มีใจความว่า

ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับไวรัสโคโรน่า (COVID 19) มีผลกระทบ 36 ประเทศ ต่อประชาชนมากกว่า 80,000 คน และเสียชีวิตมากกว่า 2,400 คนแล้ว มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ…การท่องเที่ยวหลายประเทศ และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่าเราอยู่ในขั้นวิกฤติ

เราขอแสดงความเห็นใจต่อประชาชน และประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลจากไวรัสนี้ บัดนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องแสดงความเป็นพี่น้องกัน มิใช่เวลาตำหนิติเตียนกัน ขอให้เราภาวนาทุกวัน แก่ผู้ป่วย ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอเรา

ขอพระเจ้าแห่งชีวิตทรงพิทักษ์เรา จากโรคร้ายนี้

ขอให้เราภาวนา ร่วมมิสซา และจัดนมัสการศีลมหาสนิทในทุกวัด…เพื่อผู้กำลังทนทุกข์ และประเทศที่รับผลรุนแรง

ภัยหายนะนี้ ช่วยให้เรารู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันยิ่งขึ้น

ภัยหายนะนี้ ช่วยเราให้ทบทวนชีวิต…มิใช่แค่หาสาเหตุและการเยียวยารักษาเท่านั้น

แม้มนุษย์จะเก่ง เราไม่สามารถมองเห็นไวรัสด้วยตาเปล่า มันมีอำนาจมาก มนุษย์เก่ง บางคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า แต่ต่อหน้าภัยหายนะนี้ ก็ทำให้หลายคนตะลึงกับอำนาจที่ยังไม่สามารถควบคุมได้

พระคัมภีร์สอนใจเราให้เลือกชีวิตเสมอ:

“ในวันนี้ ข้าพเจ้าขอเรียกฟ้าดินมาเป็นพยานต่อหน้าท่าน ข้าพเจ้าเสนอให้ท่านเลือกชีวิต หรือ ความตาย เลือกคำอวยพร หรือคำสาปแช่ง ท่านจงเลือกชีวิตเถิด เพื่อบุตรหลานของท่านจะมีชีวิต รักพระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และซื่อสัตย์ต่อพระองค์ เพราะพระองค์เพียงพระองค์เดียว ประทานชีวิตแก่ท่าน”
(เฉลยธรรมบัญญัติ 30,19-20)

ขณะที่ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับโรคนี้ เราจำเป็นต้องคิดถึงความหมายสูงสุด และจุดหมายปลายทางของชีวิตมนุษย์ ภัยนี้เตือนใจว่า เราอยู่ในโลกใบเดียวกันนี้ เราต้องยืนอยู่ด้วยกัน หรือไม่ก็หกล้มด้วยกัน บทเรียนนี้สอนเรามนุษย์ให้หันกลับมาหาพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงขอให้เราร่วมพลังใจภาวนา…โดยด่วน เพื่อเอาชนะโรคร้ายนี้

แปลโดย: ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ ถอดความ (01/03/2020)

อ่านต้นฉบับทั้งหมด: https://zenit.org

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.catholic.or.th

ความรู้ทั่วไป