คุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู นำทีมออกเยี่ยมบ้านสัตบุรุษ รอบวัดศีลมหาสนิท

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2020) คุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู นำทีมออกเยี่ยมบ้านสัตบุรุษ… รอบวัดศีลมหาสนิท

1. เทเรซา อรชร ผิวเกลี้ยง
*เปาโล น.อ. อัศวิน ผิวเกลี้ยง
*โยนออฟอาร์ค มัณฑนา ผิวเกลี้ยง
**เปโตร ดช.อันดามัน ผิวเกลี้ยง (ซีเปีย)
=คุณน้อย/ ลัดดาวัลย์ ไชยกัน

2. มารีอาจารุวรรณ จรรยาศักดิ์
-มารีอา พัชรี แซ่จึง
**เทเรซาพิมพ์ลภัส วงศ์พานิช
-คุณเนรัญชลา ธาราฉัตร
**ดช.วชิรวิชญ์ เปรมโยธิน

3. ซิมปลีซิโอ ม.วินัย กิจเจริญ
*อันนา ฐนิตา กิจเจริญ
Mr.Joseph Menon
**ไมเคิล ดช.มีชัย Menon
*เทเรซา เกวลิน กิจเจริญ
คุณ นำชัย ธนกิจตระการชัย

4. ไมเคิล สมหมาย โพธิ์ชัย
*แคทเธอรีน อัจฉราพรรณ
*ฟรันซิสโก รพีพัฒน์
** เปโตร ดช.ภูมิรพี โพธิ์ชัย

Share on facebook
แชร์บทความ