ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ-โปรดศีลเจิมฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี และเนื่องในวันผู้ป่วยสากลจึงจัดพิธีโปรดศีลเจิมคนไข้ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: www.ratchaburidio.or.th

ความรู้ทั่วไป