ฉลอง 175 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต มอบโล่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2020 ตัวแทนยุวธรรมทูตพบพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย โอกาสฉลอง 175 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต เพื่อมอบโล่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด เรื่อง เพื่อนช่วยเพื่อน

ดูรูปเพิ่มเติม: เพจ ฉลองวัดคาทอลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.catholic.or.th

ความรู้ทั่วไป