วัดศีลมหาสนิท

ต้อนรับ “เจ้าวัด” ใหม่ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน ในวันที่ 7 มีนาคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021 พิธีบูชาขอบพระคุณ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต และต้อนรับเจ้าอาวาสใหม่และผู้ช่วยอภิบาลใหม่

โดย คุณพ่อ เปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ พร้อมด้วย คุณพ่อ ยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญไชย ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

Share on facebook
แชร์บทความ