“ธ สถิตย์ในแดนสรวง” พิธีบูชาขอบพระคุณถวายดอกไม้จันทน์

โครงการ: “ธ สถิตย์ในแดนสรวง”
ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560

รูปแบบกิจกรรม:

1. สดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
– ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
– ผู้แทนกล่าวถวายอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

2. ภาคพิธีกรรมตามจารีตคริสตชน
– ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า (ลาติน)
– พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

3. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัย
– สัตบุรุษร่วมร้องเพลง “นักบุญในใจ”

4. คุณพ่อเจ้าอาวาส & สภาภิบาล ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
– การแต่งกายบุรุษ: สูทดำ หรือ เชิ๊ตดำผูกเน็คไท
– การแต่งกายสตรี: ชุดไทยจิตรลดาสีดำ

ขอบคุณเนื้อหาและวิดีโอจากคุณ: “Thaohouy Chaokouy

Share on facebook
แชร์บทความ