บทอ่านประจำวัน จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍒 บทอ่านประจำวันและบทเทศน์โดย
บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

🍎 ข้อรำพึงจากพระวาจาโดย
อาร์ชบิชอปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียล ดนล 1:1-6,8-20
ปีที่สามในรัชกาลกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนทรงยกทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์ รวมทั้งเครื่องใช้ส่วนหนึ่งของพระวิหารของพระเจ้า ไว้ในมือของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ พระองค์ทรงนำสิ่งของเหล่านี้มายังแผ่นดินชินาร์ และทรงเก็บไว้ในห้องคลังวิหารของเทพเจ้าของพระองค์
กษัตริย์ทรงบัญชาอัชเปนัส หัวหน้ามหาดเล็ก ให้นำชาวอิสราเอลบางคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์หรือมาจากตระกูลขุนนาง เป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายสมบูรณ์ รูปร่างงาม เฉลียวฉลาด มีปรีชา เรียนรู้วิชาการต่างๆ ได้รวดเร็ว และรอบคอบในการตัดสิน ให้มาอยู่ในราชสำนัก เพื่อเรียนเขียนและพูดภาษาของชาวเคลเดีย กษัตริย์ทรงกำหนดให้เขาได้รับส่วนอาหารและเหล้าองุ่นจากโต๊ะเสวยของพระองค์ทุกวัน เขาจะต้องรับการศึกษาเป็นเวลาสามปี เมื่อครบกำหนดแล้ว จะได้เข้ารับราชการ ในบรรดาชายหนุ่มเหล่านี้มีชาวยูดาห์ คือดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ แต่หัวหน้ามหาดเล็กตั้งชื่อให้ใหม่ ดาเนียลได้ชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ ฮานันยาห์ได้ชื่อว่าชัดรัค มิชาเอลได้ชื่อว่าเมชาค และอาซาริยาห์ได้ชื่อว่าอาเบดเนโก

ดาเนียลตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำตนเป็นมลทิน โดยกินอาหารหรือดื่มเหล้าองุ่นจากโต๊ะเสวยของกษัตริย์ เขาจึงขอหัวหน้ามหาดเล็กอย่าได้บังคับตนให้เป็นมลทิน พระเจ้าทรงบันดาลให้หัวหน้ามหาดเล็กพอใจและเห็นชอบกับดาเนียล แต่หัวหน้ามหาดเล็กก็ทักท้วงดาเนียลว่า “ข้าพเจ้าเกรงกษัตริย์เจ้านายของข้าพเจ้า ผู้ทรงกำหนดอาหารและเครื่องดื่มของท่าน ถ้าพระองค์ทรงเห็นว่าท่านทั้งสี่คนมีใบหน้าซีดกว่าใบหน้าชายหนุ่มคนอื่น ๆ ที่มีอายุเท่ากัน ท่านก็จะทำให้ข้าพเจ้าต้องเสี่ยงชีวิตถูกกษัตริย์ลงโทษ”

ดาเนียลจึงบอกผู้ที่หัวหน้ามหาดเล็กกำหนดให้ดูแลดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอลและอาซาริยาห์ว่า “จงทดลองผู้รับใช้ของท่านเป็นเวลาสิบวัน ท่านจงให้พวกเรากินแต่ผักและดื่มน้ำเปล่า แล้วท่านจงเปรียบเทียบใบหน้าของพวกเรากับใบหน้าของบรรดาชายหนุ่มที่กินเครื่องเสวยของกษัตริย์ และจงทำกับผู้รับใช้ของท่านตามที่ท่านเห็นควรเถิด” เขาก็ยอมทำตามข้อเสนอนี้และทดลองเป็นเวลาสิบวัน เมื่อครบสิบวันแล้วก็ปรากฏว่าใบหน้าของชายหนุ่มเหล่านี้ดีกว่า เปล่งปลั่งกว่าใบหน้าของชายหนุ่มอื่นๆ ที่กินเครื่องเสวยของกษัตริย์ ตั้งแต่นั้นมา ผู้ดูแลก็สั่งให้งดนำเครื่องเสวยและเหล้าองุ่นที่เขาทั้งสี่คนควรจะได้รับนั้น นำแต่ผักมาให้เขากิน พระเจ้าประทานความรู้ ความเชี่ยวชาญในการอ่านเขียนและปรีชาญาณแก่ชายหนุ่มทั้งสี่คน และทรงบันดาลให้ดาเนียลอธิบายความหมายของนิมิตและความฝันได้อีกด้วย

เมื่อครบกำหนดที่กษัตริย์ทรงบัญชาให้นำชายหนุ่มทุกคนเข้าเฝ้า หัวหน้ามหาดเล็กนำเขาเข้าเฝ้ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์ทรงสนทนากับเขาทุกคน และทรงเห็นว่าไม่มีใครเฉลียวฉลาดเหมือนดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอลและอาซาริยาห์ เขาทั้งสี่คนจึงได้เข้ารับราชการ เมื่อกษัตริย์ตรัสถามเรื่องราวที่ต้องใช้ปรีชาญาณและความรอบรู้ พระองค์ก็ทรงพบว่าคำงตอบของชายหนุ่มเหล่านี้ดีกว่าคำตอบของบรรดาโหราจารย์และผู้วิเศษ ซึ่งอยู่ทั่วอาณาจักรของพระองค์ถึงสิบเท่า

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 21:1-4
เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีกำลังใส่เงินถวายลงในตู้ทาน ทรงเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งใส่เหรียญทองแดงสองเหรียญลงในตู้ทานด้วย จึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ทำทานมากกว่าทุกคน เพราะทุกคนนำเงินที่เหลือใช้มาทำทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมดสำหรับเลี้ยงชีพมาทำทาน”

ข้อคิด
อาณาจักรบาบิโลเนียมาตีอาณาจักรยูดาห์ในปี 586 ก.ค.ศ. เป็นเหมือนการสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินอิสราเอล เพราะพระวิหารที่ประทับของพระเจ้าอันเป็นศูนย์รวมจิตใจคนทั้งชาติถูกเผาและฉกฉวยปล้นเอาภาชนะศักดิ์สิทธิ์ออกไปด้วย หนังสือดาเนียลจึงเล่าว่าพวกศัตรูเอาแม้กระทั่งผู้คนเก่งๆ รูปร่างหน้าตาดีแข็งแรงไปเป็นเชลยด้วย แต่พระเจ้าประทับอยู่กับชายหนุ่มทั้ง 4 คนนั้น ณ ที่บาบิโลน ประกาศกให้ความหวังแก่ทุกคนว่า จะได้กลับบ้าน อย่าปล่อยตัวและละทิ้งพระเจ้า ตลอดหนังสือดาเนียลจึงเล่าเรื่องของชัดรัก เมชาค อาเบดเนโก และดาเนียลว่าพวกเขายืนหยัดซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้า และพระเจ้าทรงช่วยเขาให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าต่อหน้าคนเคลเดียได้สำเร็จ ชีวิตเรามีน้อยแต่เราให้พระเจ้าทั้งหมด สิ่งที่ให้จึงเป็นของถวายที่พระเจ้าพอพระทัยรับชีวิตเราไว้ให้รอดพ้น

ข้อคิดพระวาจา: คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา:

❤️ พระเยซูเจ้าทรงยกย่องทานของหญิงม่ายยากจน เพราะความใจกว้างและความวางใจอย่างเต็มเปี่ยมของเธอต่อพระเจ้า “เราอาจทำสิ่งใหญ่โตไม่ได้ แต่เราสามารถทำสิ่งเล็กน้อยด้วยความรักยิ่งใหญ่” (นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา) เราต้องมีความใจกว้างและวางใจพระเจ้า ไม่ตีค่าที่จำนวนหรือปริมาณ แต่ทำทุกสิ่งด้วยความรักและเพื่อความรัก (นักบุญฟรังซิส เดอ ซาล) ความเชื่อและความรักทำให้กิจการทุกอย่างมีคุณค่า

❤️ สาเหตุที่หญิงม่ายยากจนเพราะบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี “โกงกินทรัพย์สินของหญิงม่าย” (ลก 20:47) ด้วยการเอารัดเอาเปรียบและปฏิบัติต่อพวกเธออย่างอยุติธรรม พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยทานจากส่วนเหลือใช้ ซึ่งได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ศิษย์พระคริสต์ต้องมีความใจกว้างและความวางใจพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ไม่เอารัดเอาเปรียบใครและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม พร้อมยื่นมือช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และอธิษฐานภาวนาเพื่อคนยากจนในสังคม

🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก: 
– ไบเบิ้ลไดอารี่ 2019
https://dondaniele.blogspot.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
📌 สถานที่: วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน (ดูแผนที่)
📞 โทร: 02 433 4529
📱 Facebook: ชุมชนคริสตชนวัดศีลมหาสนิท

Read Previous

บทอ่านประจำวัน อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

Read Next

บทอ่านประจำวัน อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019