บทอ่านประจำวัน พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🍒 บทอ่านประจำวันและบทเทศน์โดย
บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

🍎 ข้อรำพึงจากพระวาจาโดย
อาร์ชบิชอปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 มคบ 2:15-29
ในครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ที่กษัตริย์ทรงส่งมาบังคับประชาชนให้ละทิ้งศาสนาและถวายบูชาแด่รูปเคารพมาถึงเมืองโมดีน ชาวอิสราเอลจำนวนมากเข้าร่วมด้วย แต่มัทธาธีอัสกับบรรดาบุตรอยู่รวมกันอีกกลุ่มหนึ่ง เจ้าหน้าที่ที่กษัตริย์ทรงส่งมาจึงกล่าวแก่มัทธาธีอัสว่า
“ท่านเป็นคนสำคัญ มีเกียรติ และยิ่งใหญ่ในเมืองนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาบุตรและญาติพี่น้อง ท่านจงออกมาเป็นคนแรก ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์เถิด ดังที่ชนชาติต่างๆ ชาวยูดาห์และผู้คนที่เหลืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทำกัน แล้วท่านกับบรรดาบุตรจะได้ชื่อว่าเป็นพระสหายของกษัตริย์ ท่านกับบรรดาบุตรจะมีเกียรติ ได้รับเงินทองและของประทานมากมาย”

แต่มัทธาธีอัสร้องตอบเสียงดังว่า “แม้ชนชาติทั้งหมดในราชอาณาจักรของกษัตริย์จะปฏิบัติตามพระบัญชา ละทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษ ยอมปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์ ข้าพเจ้ากับบรรดาบุตรและญาติพี่น้องจะดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาของบรรพบุรุษ ขอพระเจ้าทรงพระกรุณาอย่าให้เราละทิ้งธรรมบัญญัติและขนบประเพณีเลย เราจะไม่เชื่อฟังพระบัญชาของกษัตริย์ จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากศาสนาของเราแต่ประการใด”
เมื่อเขาพูดจบ ชาวยิวคนหนึ่งออกมาต่อหน้าคนทั้งหลาย เพื่อถวายเครื่องบูชาบนแท่นที่เมืองโมดีนตามพระบัญชาของกษัตริย์ มัทธาธีอัสเห็นเข้าก็โกรธ โทสะพลุ่งขึ้นเพราะความรักต่อธรรมบัญญัติ วิ่งไปฆ่าชายคนนั้นคาแท่นบูชา เขาฆ่าเจ้าหน้าที่ที่กษัตริย์ทรงส่งมาบังคับให้ถวายเครื่องบูชา และเขายังทำลายแท่นบูชาด้วย เขาทำเช่นนี้เพราะความรักต่อธรรมบัญญัติ ดังที่ฟีเนหัสเคยทำกับศิมรี บุตรของสาลู มัทธาธีอัสไปประกาศเสียงดังทั่วเมืองว่า
“ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อธรรมบัญญัติ และยึดมั่นในพันธสัญญา จงตามข้าพเจ้ามาเถิด”

เขากับบรรดาบุตรหนีไปยังเขตภูเขา ละทิ้งข้าวของทั้งหมดไว้ในเมือง ชาวยิวจำนวนมากที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม และปฏิบัติตามขนบประเพณีทางศาสนา ไปตั้งหลักฐานในถิ่นทุรกันดาร

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 19:41-44
ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทอดพระเนตรเมืองนั้นแล้วทรงกันแสง ตรัสว่า “ถ้าในวันนี้เจ้าเพียงแต่รู้จักทางนำไปสู่สันติ ก็จะเป็นการดี แต่ทางนั้นถูกซ่อนไว้จากดวงตาของเจ้าเสียแล้ว วันนั้นจะมาถึงเจ้า เมื่อข้าศึกสร้างที่มั่นล้อมเจ้า จะตรึงเจ้าไว้อย่างแน่นหนารอบทุกด้าน จะบุกทำลายเจ้าและลูกหลานที่อาศัยอยู่ในเจ้าจนราบเป็นหน้ากลอง และจะไม่ปล่อยให้มีก้อนหินซ้อนกันอยู่ในเจ้าอีก เพราะเจ้าไม่รู้จักเวลาที่พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเจ้า”

ข้อคิด
มัทธาธีอัสเป็นพ่อของลูกๆครอบครัวมัคคาบี ลูกชายคนที่เด่นที่สุดของเขาชื่อยูดาสมัคคาบี ทั้งตระกูลต้องต่อสู้กับกษัตริย์ชาวกรีกที่มายึดอาณาจักรยูดาห์และบังคับให้เปลี่ยนศาสนาโดยสั่งให้กราบไหว้เทพเจ้าของชาวกรีก ความร้อนรนร้อนใจในพระเจ้าของคนโบราณเดือดดาลถึงขั้นประหารชีวิต แต่พระเยซูเจ้าเสด็จมาสอนเราให้รู้จักรักและเมื่อรักก็อาจจำเป็นต้องรู้จักยอมแพ้ เราจึงเห็นรูปพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนบนพระแท่น พระองค์ทรงยอมเพราะรักเรามนุษย์ ถ้าเราคิดแต่จะต้องชนะเพียงอย่างเดียว เราก็ต้องไปแสวงหาอำนาจมาบีบบังคับคนอื่น พอเราแสวงหาอำนาจเราก็เข้าไปในวังวนของการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ขอให้เราหันไปมองดูไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าทรงถูกแขวนตรึงอยู่เพื่อมองดูให้เห็นความรักของพระองค์ที่มีต่อเราและให้เรามีความรักต่อผู้อื่น

ข้อคิดพระวาจา: คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

❤️ ชาวเยรูซาเล็มไม่เชื่อฟังพระเยซูเจ้าเป็นภาพหมายถึงมนุษย์ทุกยุคสมัย รวมถึงเราแต่ละคนที่ปฏิเสธพระเจ้าและขัดพระประสงค์ของพระองค์ พระหรรษทานของพระเจ้ามากมายหลั่งมายังเราผ่านทางพระศาสนจักร สอนเราให้รู้ผิดถูกชั่วดี และดำเนินชีวิตในหนทางถูกต้องชอบธรรมตามคุณค่าพระวรสาร บ่อยแค่ไหนที่พระเยซูเจ้าทรงกันแสงกับเรา เพราะการไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์

❤️ ทุกวันพระเยซูเจ้ายังคงเสด็จมาเยี่ยมเราในการรำพึง การอธิษฐานภาวนา และการอ่านพระคัมภีร์ อย่าทำให้พระองค์ต้องเสียน้ำตาและตรัสกับเราว่า “เพราะเจ้าไม่รู้จักเวลาที่พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเจ้า” (ลก 19:44) ศิษย์พระคริสต์ต้องเชื่อและวางใจพระเยซูเจ้า ฟังเสียงของพระองค์และปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ ดำเนินชีวิตเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้แห่งการประทับอยู่ของพระองค์ ในความรัก การให้อภัย และการรับใช้เพื่อนพี่น้อง

🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก: 
– ไบเบิ้ลไดอารี่ 2019
https://dondaniele.blogspot.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
📌 สถานที่: วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน (ดูแผนที่)
📞 โทร: 02 433 4529
📱 Facebook: ชุมชนคริสตชนวัดศีลมหาสนิท

Read Previous

บทอ่านประจำวัน พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019

Read Next

บทอ่านประจำวัน ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2019