บทอ่านประจำวัน พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2019

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2019

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍒 บทอ่านประจำวันและบทเทศน์โดย
บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

🍎 ข้อรำพึงจากพระวาจาโดย
อาร์ชบิชอปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียล ดนล 5:1-6,13-14,16-17,23-28
ในครั้งนั้น กษัตริย์เบลชัสซาร์ทรงจัดงานเลี้ยงฉลองแก่เจ้านายหนึ่งพันคน และเสวยน้ำจัณฑ์พร้อมกับเจ้านายเหล่านั้น เมื่อกษัตริย์เบลชัสซาร์เสวยน้ำจัณฑ์มากแล้ว มีพระบัญชาให้นำภาชนะทองคำและเงิน ซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์พระบิดาทรงนำมาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มออกมา เพื่อพระองค์จะทรงใช้เสวยพร้อมกับบรรดาเจ้านาย พระสนมและนางห้ามของพระองค์ บรรดาผู้รับใช้จึงนำภาชนะทองคำและเงินซึ่งถูกนำมาจากพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม กษัตริย์ทรงใช้ภาชนะเหล่านี้เสวยพร้อมกับบรรดาเจ้านาย พระสนมและนางห้ามของพระองค์ ขณะที่ทุกคนกำลังดื่มเหล้าองุ่นและสรรเสริญเทพเจ้าที่ทำด้วยทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้และหิน ทันใดนั้น นิ้วมือมนุษย์ปรากฏขึ้นและเขียนบนผนังของท้องพระโรงตรงหน้าเชิงประทีป เมื่อกษัตริย์ทรงเห็นนิ้วมือที่กำลังเขียนอยู่ พระพักตร์ของพระองค์ก็ซีดเผือด พระดำริทำให้พระองค์ตกพระทัย พระวรกายก็อ่อนเปลี้ย พระชานุก็กระทบกัน

มีผู้นำดาเนียลเข้ามาเฝ้ากษัตริย์ พระองค์ตรัสถามว่า “ท่านคือดาเนียล ชาวยิวคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่พระบิดาของเราทรงจับเป็นเชลยจากแคว้นยูดาห์มาอยู่ที่นี่ใช่ไหม เราได้ยินว่าท่านมีจิตของบรรดาเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ และทุกคนรู้ว่าท่านมีความสว่าง มีปัญญาและปรีชาญาณพิเศษกว่าผู้อื่น เราได้ยินว่าท่านอธิบายและแก้ปริศนาได้ ถ้าท่านอ่านข้อเขียนนี้และอธิบายความหมายให้เราได้ เราจะให้ท่านสวมเสื้อสีม่วงแดง สวมสร้อยคอทองคำ และจะแต่งตั้งท่านให้มีอำนาจปกครองเป็นลำดับที่สามในราชอาณาจักร”

ดาเนียลทูลตอบว่า “ขอพระองค์ทรงเก็บของพระราชทานไว้กับพระองค์ และประทานเป็นรางวัลแก่ผู้อื่นเถิด ข้าพเจ้าจะอ่านข้อเขียนนี้ถวาย และจะอธิบายความหมายให้ทรงทราบ ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยังทรงยกพระองค์ขึ้นดูหมิ่นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ ทรงให้นำภาชนะแห่งพระวิหารของพระเจ้ามาเฉพาะพระพักตร์ แล้วพระองค์ก็เสวยเหล้าองุ่นจากภาชนะเหล่านั้น พร้อมกับบรรดาเจ้านาย พระสนมและนางห้ามของพระองค์ พระองค์ทรงสรรเสริญบรรดาเทพเจ้าที่ทำด้วยเงิน ทองคำ ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้และหิน เทพเจ้าเหล่านี้มองไม่เห็น ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจอะไรเลย พระองค์มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ทั้งๆ ที่พระชนมชีพของพระองค์อยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า และวิถีชีวิตทั้งหมดของพระองค์ก็เป็นของพระเจ้าด้วย พระเจ้าจึงทรงส่งมือมาเขียนข้อความนี้ไว้ ซึ่งอ่านได้ว่า ‘เมเน เทเคล เปเรส’ นี่คือความหมายของข้อเขียน ‘เมเน’ มีความหมายว่า ‘นับแล้ว’ พระเจ้าทรงนับวันพระอาณาจักรของพระองค์แล้ว และทรงนำพระอาณาจักรมาถึงจุดจบ ‘เทเคล’ มีความหมายว่า ‘ชั่งแล้ว’ พระองค์ทรงถูกชั่งบนตราชูและปรากฏว่าทรงมีน้ำหนักไม่พอ ‘เปเรส’ มีความหมายว่า ‘แบ่งแล้ว’ พระอาณาจักรของพระองค์ถูกแบ่งแล้วและถูกมอบแก่ชาวมีเดียและชาวเปอร์เซีย”

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 21:12-19
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “แต่ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น เขาจะจับกุมท่าน จะเบียดเบียนท่าน จะนำท่านไปไต่สวนในศาลาธรรม และจะจองจำท่านในคุก เขาจะนำท่านไปยืนต่อหน้ากษัตริย์และผู้ว่าราชการเพราะนามของเรา และนี่จะเป็นโอกาสให้ท่านเป็นพยานถึงเรา 14จงตัดสินใจว่าท่านจะไม่หาคำแก้ตัวไว้ก่อน เราจะให้คำพูดและปรีชาญาณแก่ท่าน ซึ่งศัตรูของท่านจะต้านทานหรือโต้แย้งไม่ได้ บิดามารดา พี่น้อง ญาติและมิตรสหายจะทรยศต่อท่าน บางท่านจะต้องถูกประหารชีวิตด้วย ท่านทั้งหลายจะเป็นที่เกลียดชังของทุกคนเพราะนามของเรา แต่เส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้แต่เส้นเดียว 19 ด้วยการยืนหยัดมั่นคงท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้”

ข้อคิด
การนำภาชนะศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารมากินดื่มอวดบารมี ก็เป็นการลบหลู่และไม่เชื่อในองค์พระเจ้า ซึ่งในปัจจุบันอาจหมายถึงการไม่แสดงความเคารพต่อพระเจ้าหรือศีลมหาสนิทในตู้ศีลฯ คนที่จะลบหลู่พระเจ้าก็คือคนที่ประสบความสำเร็จมีคนมายกย่องจนลืมตัวคิดว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง การเคารพพระเจ้าแสดงออกได้ด้วยการรักและเมตตาคนยากจนเหมือนเห็นพระเจ้าในชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเป็นหนทางให้เราไม่หลง เวลาได้ดีหรือมีคนมาชื่นชม ให้เราจำอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนเราและทรงประทับอยู่ในชีวิตคนอื่นเหมือนที่ทรงประทับในเราและทรงอุปถัมภ์เราตลอดเวลา

ข้อคิดพระวาจา: คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วันพุธ สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา:

❤️ พระนามของพระเยซูเจ้า ได้กลายเป็นเครื่องหมายของการต่อต้านและการเบียดเบียน ปัจจุบันยังคงมีคริสตชนจำนวนมากในหลายประเทศ ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากและการเบียดเบียน เช่น ประเทศมุสลิมซึ่งไม่อนุญาตให้ปฏิบัติศาสนา คริสตชนถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงไอซิส การเบียดเบียนเป็นโอกาสให้เราได้เป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า ถือเป็นการประกาศข่าวดีและแพร่ธรรมอย่างหนึ่ง

❤️ พระเยซูเจ้าทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อเราและทรงเรียกเราให้เป็นพยาน “เลือดของมรณสักขีคือเมล็ดพันธุ์ชั้นดีของพระศาสนจักร” (แตร์ตุลเลียน) ดังนั้น เราต้องยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ “ด้วยการยืนหยัดมั่นคงท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้” (ลก 21:19) ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงองค์พระเยซูเจ้าและข่าวดีแห่งพระวรสาร อธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ถูกเบียดเบียนให้มั่นคงเข็มแข็งในความเชื่อ และมีความเพียรทนจนวาระสุดท้าย

🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก: 
– ไบเบิ้ลไดอารี่ 2019
https://dondaniele.blogspot.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
📌 สถานที่: วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน (ดูแผนที่)
📞 โทร: 02 433 4529
📱 Facebook: ชุมชนคริสตชนวัดศีลมหาสนิท

Read Previous

วัดศีลมหาสนิท จัดอบรมการฝึกจิตภาวนา ตามหลักของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา

Read Next

กลุ่มพระเมตตาเขต 3 นำคณะพระเมตตาเขต 3 แสวงบุญที่โคราชและนครนายก