บทอ่านประจำวัน เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🤵 นักบุญโคลัมบัน เจ้าอธิการ ( อ่านประวัติด้านล่าง)

🍒 บทอ่านประจำวันและบทเทศน์โดย
บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

🍎 ข้อรำพึงจากพระวาจาโดย
อาร์ชบิชอปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 มคบ 6:1-13
ในครั้งนั้น ขณะที่กษัตริย์อันทิโอคัสทรงผ่านดินแดนทางเหนือ ทรงทราบว่าในเปอร์เซียมีเมืองชื่อเอลีมาอิส เป็นเมืองมั่งคั่ง มีเงินทองมาก วิหารในเมืองนั้นก็ร่ำรวยมาก มีหมวกเกราะทองคำ เกราะอก และเครื่องอาวุธที่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ทรงทิ้งไว้ กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ทรงเป็นพระโอรสของกษัตริย์ฟีลิปแห่งมาซิโดเนีย ทรงปกครองชาวกรีกเป็นพระองค์แรก กษัตริย์อันทิโอคัสจึงเสด็จไปที่นั่นเพื่อยึดและปล้นเมือง แต่ทรงทำไม่สำเร็จ เพราะชาวเมืองรู้แผนการของพระองค์เสียก่อน จึงจับอาวุธต่อต้านพระองค์จนต้องทรงหนีและถอยทัพมุ่งกลับไปกรุงบาบิโลนด้วยความเศร้าโศกอย่างยิ่ง

ขณะที่กษัตริย์อันทิโอคัสยังประทับอยู่ที่เปอร์เซีย มีผู้นำข่าวมาทูลพระองค์ว่ากองทัพที่ทรงส่งไปบุกแคว้นยูดาห์ถูกโจมตียับเยิน กองทัพเข้มแข็งที่ลีเซียสยกไปก็ถูกชาวอิสราเอลตีกลับ ชาวอิสราเอลเข้มแข็งมากขึ้นเพราะอาวุธ ผู้คนและข้าวของมากมายที่เป็นของเชลยจากค่ายต่างๆที่ได้ทำลาย ชาวอิสราเอลทำลายรูปเคารพน่าสะอิดสะเอียนที่พระองค์ทรงสร้างไว้บนพระแท่นบูชาที่กรุงเยรูซาเล็ม เขายังสร้างกำแพงสูงล้อมพระวิหารไว้ให้เหมือนเดิม และสร้างกำแพงล้อมเมืองเบธซูร์ เมืองหนึ่งของพระองค์ด้วย

เมื่อกษัตริย์ทรงทราบข่าวนี้ ก็ตกพระทัยกลัวจนพระกายสั่นเทา ทรงล้มลงบนพระที่ และประชวรเพราะความเศร้าโศกที่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ ทรงมีความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทรงอยู่ในสภาพเช่นนี้หลายวัน ทรงคิดว่าจะสิ้นพระชนม์ จึงทรงเรียกพระสหายทั้งหลายมา ตรัสว่า
“เรานอนไม่หลับเลยเพราะจิตใจเป็นกังวลมาก เราคิดว่า ในการปกครองเราเคยทำดีและเป็นที่รักของประชาชนอย่างมาก เหตุใดเราจึงต้องรับความทุกข์ยากและวุ่นวายใจเช่นนี้ บัดนี้ เราระลึกได้ถึงความชั่วร้ายที่เราได้ทำที่กรุงเยรูซาเล็ม เราขนภาชนะเงินทองทั้งหมดในเมืองนั้น เราส่งคนไปฆ่าชาวยูดาห์อย่างไร้เหตุผล เรายอมรับว่าสิ่งร้ายๆเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เราก็เพราะเหตุนี้ บัดนี้เรากำลังจะตายอยู่ในต่างแดน เพราะความทุกข์ใจยิ่งใหญ่”

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 20:27-40
เวลานั้น ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพ เขาทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่า ถ้าพี่ชายตาย มีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย มีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกมีภรรยา แล้วก็ตายโดยไม่มีบุตร คนที่สอง คนที่สามรับนางเป็นภรรยาและตายโดยไม่มีบุตร เป็นเช่นนี้ทั้งเจ็ดคน ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วย ดังนี้ เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยา”

พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “คนของโลกนี้แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน แต่คนที่จะบรรลุถึงโลกหน้าและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนั้น จะไม่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีก เพราะเขาจะไม่ตายอีกต่อไป เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์และจะเป็นบุตรของพระเจ้า เพราะเขาจะกลับคืนชีพ โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์” ธรรมาจารย์บางคนพูดว่า “พระอาจารย์ ท่านพูดดีแล้ว” เขาไม่กล้าทูลถามพระองค์อีกต่อไป

ข้อคิด
การล่วงเกินต่อพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มส่งผลร้ายต่อกษัตริย์อันทิโอคัส ทั้งการรบและสุขภาพ ร่างกายของเราคือพระวิหารของพระเจ้า เราจึงไม่อาจล่วงเกิดชีวิตใครได้ ศีลแต่งงานทำให้ชายหญิงเป็นเนื้อเดียวกันใจเดียวกัน สามีภรรยาจึงไม่อาจล่วงเกินคือทำผิดต่อกันและกันได้ มีแต่จะรักและยกย่องให้เกียรติกันและกันจนตลอดชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าจึงอาจไม่สำคัญเท่ากับว่าในเวลานี้ เราได้รักและเสียสละเพื่อครอบครัวอย่างไร เราเป็นกายเดียวใจเดียวกันแค่ไหน สิ่งนั้นก็จะส่งผลดีสืบเนื่องไปแน่นอน

ข้อคิดพระวาจา: คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา:

❤️ คริสตชนเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพของผู้ตาย ดังนั้น เราต้องดำเนินชีวิตเยี่ยงผู้กลับคืนชีพ ทำแต่กิจการดี สร้างบุญสร้างกุศล เพราะ “ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” โดยเฉพาะ ในความรักต่อกันตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ในวาระสุดท้ายพระองค์จะไม่ถามว่า “เราได้ทำอะไรมาบ้าง” แต่จะถามว่า “เราได้รักเพื่อนพี่น้องของเราอย่างไร” นี่คือ บุญกุศลที่เราต้องสร้างขณะยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะติดตัวเราไปตลอด และเป็นหลักประกันสำหรับการเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์

❤️ สิ่งที่ทำให้ชีวิตมนุษย์มีคุณค่าไม่ใช่อายุยืนยาว แต่อยู่ที่การกระทำของเราในความรักต่อกัน การรับใช้ซึ่งกันและกัน และการแบ่งปันสิ่งที่มีด้วยใจกว้าง ซึ่งจะเป็นหลักประกันของการได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเมื่อวาระสุดท้ายของเรามาถึง ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตอย่างผู้กลับคืนชีพ ซึ่งมีความเชื่อ ความหวังและสันติสุขในจิตใจ รู้จักควบคุมความคิด คำพูดและความประพฤติของตนให้ถูกต้องชอบธรรม ไม่ปล่อยตัวตามกิเลสตัณหาและความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ

🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก: 
– ไบเบิ้ลไดอารี่ 2019
https://dondaniele.blogspot.com

ประวัตินักบุญโคลัมบัน อธิการ
นักบุญ โคลัมบัน เกิดที่ประเทศไอร์แลนด์ แต่ว่าได้เดินทางมุ่งหน้า ไปสู่ประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับเพื่อนอีก 12 คน และในประเทศฝรั่งเศสนี่เองที่ท่านได้พยายามเผยแพร่ความรักต่อชีวิตของการเป็นฤาษีนี้ในประเทศเยอรมัน และในประเทศอิตาลีอีกด้วย โดยได้ตั้งอารามบอบบีโอที่เมืองบีอาเชนตีโน

นักบุญ โคลัมบัน เป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาทั้งประกอบด้วยความกระตือรือร้นตามแบบฉบับของอัครธรรมทูต ท่านเป็นผู้ที่สืบทอดความศรัทธาภักดีของคริสตศาสนาในศตวรรษต้นๆ ชีวิตของท่านเป็นที่รวมของความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบชีวิตฤาษีนักพรตตะวันตก ความสนใจของท่านในวัฒนธรรมคลาสิกเป็นที่รู้จักกันดี ท่านได้รับความเคารพยกย่องว่าเป็นอัครธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ในการรื้อฟื้นชีวิตคริสตชนของทวีปยุโรปตะวันตกในสมัยของท่าน กฎวินัยของชีวิตฤาษีนักพรตที่ท่านได้ตั้งขึ้นนั้นเข้มงวดมากและมีความสำคัญเป็นเวลานานทีเดียวรองจากนักบุญเบเนดิกต์

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้การภาวนารำพึงของเราเป็นท่อธารบ่อเกิดและกิจการที่เราจะทำด้วยเถิด
2. ขอให้วัฒนธรรมและศิลปะเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการแสดงออกซึ่งข่าวสารของพระคริสตเจ้าด้วยเถิด
3. ขอให้ชีวิตนักบุญที่แท้จริงเป็นการรับใช้ที่จะทำการปรับปรุงพระศาสนจักรในวันนี้ด้วยเถิด
4. ขอให้บูชามิสซาช่วยเร่งบรรดานักบวชทั้งชายหญิงได้ตั้งใจแน่วแน่ในกรช่วยคนอื่นให้รอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
📌 สถานที่: วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน (ดูแผนที่)
📞 โทร: 02 433 4529
📱 Facebook: ชุมชนคริสตชนวัดศีลมหาสนิท

Read Previous

บทอ่านประจำวัน ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2019

Read Next

บทอ่านประจำวัน อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019