วัดศีลมหาสนิท

บรรยากาศการเข้าเงียบสงฆ์กรุงเทพฯ เขต 3 ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

รวมภาพบรรยากาศการเข้าเงียบสงฆ์กรุงเทพฯ เขต 3 ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก: คุณ Pasama Ratanakhachorn