วัดศีลมหาสนิท

บรรยากาศการเรียน คำสอนผู้ใหญ่ (RCIA รุ่นที่ 2) ครั้งที่ 23 ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

บรรยากาศการเรียน คำสอนผู้ใหญ่ (RCIA รุ่นที่ 2) ครั้งที่ 23 ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2024 ในหัวข้อ “ศีลบรรพชา (ศีลบวช)”