ปฏิทินกิจกรรมเดือน มีนาคม 2020

1 มีนาคม    – เสกสุสานวัดดวงหทัยนิรมลของเเม่พระ ปากลัด (มิสซาในสุสาน) คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ประธาน เวลา 09.00 น.

1 มีนาคม    – เสกสุสานวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ เวลา 10.00 น.

1 มีนาคม    – เสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน (มิสซาในสุสาน) เวลา 16.30 น.

7 มีนาคม    – เสกสุสานวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง สุพรรณบุรีเวลา 10.00 น.

11 มีนาคม    – ประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ บ้านผู้หว่าน เวลา 09.30 น.

11 มีนาคม   – แผนกวิถีชุมชนวัด แผนกครอบครัว แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

11-12 มีนาคม   – เข้าเงียบฟื้นฟูจิตในระสงฆ์ ประจำเดือนมีนาคม ณ บ้านผู้หว่าน

14 มีนาคม   – ประชุม PMG BKK 2020 ที่บ้านพักพระสงฆ์ อัสสัมชัญ

14 มีนาคม   – ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี เวลา 10.30 น. โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

18 มีนาคม   – แผนกคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

21 มีนาคม   – ฉลองนักบุญยอแซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสจักรสากล ปีนี้ครบ 150 ปี  (วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870 พระสันตะปาปา ปีโอที่ 9 ประกาศสถาปนา) ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เวลา 10.00 น.

22 มีนาคม   – พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  เวลา 10.00 น. โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

25 มีนาคม   – ฝ่ายงานธรรมทูต และแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

ความรู้ทั่วไป