ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งดการประกอบพิธีกรรม

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตามที่เราทุกคนได้ทราบถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก และจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และเพื่อตอบรับสาสน์อภิบาลเลขที่ สสท. 032/2020 จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงขอประกาศให้ทุกวัดในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ทั้งในวันธรรมดาและเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม จนถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020

ขอพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ได้ร่วมใจกันภาวนาและร่วมพิธีกรรม โดยผ่านการถ่ายทอดทางสื่อต่างๆ และติดตามข่าวสารของพระศาสนจักรผ่านเว็บไซต์ของสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอพระเจ้าโดยผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารี โปรดปกป้องทุกคนให้พ้นจากโรคร้ายต่างๆ ทั้งฝ่ายร่างกายและวิญญาณ

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020

Share on facebook
แชร์บทความ