ประวัติของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิก

ประวัติของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ 1 ประมุของค์ที่ 266 ของพระศาสนจักรคาทอลิก

สมณนาม: Franciscus (ละติน)
เริ่มวาระ: 13 มีนาคม ค.ศ. 2013
พระนามเดิม: ฮอร์เฮ มาริโอ เบร์โกกลิโอ
ประสูติ: 17 ธันวาคม ค.ศ. 1936 ณ บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
บวชเมื่อ: 13 ธันวาคม ค.ศ. 1969

วาติกันแถลงยืนยันว่า พระนามของ “สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส” มาจาก “ฟรานซิส อัสซีซี” ไม่ใช่ ฟรานซิส เซเวียร์ (นอกจากนี้ มีการยืนยันว่า การเรียกพระนามที่ถูกต้องคือ “สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส” ไม่ต้องมี “ที่ 1”)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประสูติในกรุงบัวโนสไอเรส เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1936 ทรงมีพี่น้อง 5 คน พระชนกเป็นคนงานทางรถไฟ พระองค์ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส และทรงเข้าศึกษาที่เซมินารีในย่านบียาเดโบโต พระองค์ได้เป็นปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะเยสุอิตเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1958 และทรงได้รับใบรับรองด้านสาขาวิชาปรัชญา จาก Colegio Máximo San José ต่อมาพระองค์ได้ทรงงานสอนวิชาวรรณกรรมและจิตวิทยาที่ Colegio de la Inmaculada และ Colegio del Salvador

ในปี ค.ศ. 1967 ทรงจบการศึกษา แล้วรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1969 ทรงทำงานสอนที่มหาวิทยาลัย Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel จนดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ทางเทววิทยา

ช่วง ค.ศ. 1973 – 1979 ทรงดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงคณะเยสุอิตในประเทศอาร์เจนตินา แล้วย้ายไปเป็นอธิการเซมินารีซานมีเกลจนถึงปี ค.ศ. 1986

พระสันตะปาปา ฟรานซิส เป็นคนที่ทำงานเพื่อความยุติธรรมในสังคมมาตลอด อาทิ การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ยากไร้ นอกจากนี้สมัยเป็นพระคาร์ดินัล ท่านปฏิเสธการมีรถประจำตำแหน่ง แต่เลือกนั่งรถเมล์ และไม่มีแม่ครัว แต่เลือกทำอาหารเองด้วย

ความประทับใจที่ทุกคนนึกถึงคือ ปี 2001 ท่านไปถวายมิสซาในศูนย์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ท่านได้ล้างเท้าและจุมพิตเท้าของผู้ป่วยโรคเอดส์ 12 คนด้วย

อีกจุดเด่นของท่านคือยังเป็นคนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยม เนื่องจากท่านมาจากคณะเยสุอิต ท่านจึงเน้นเรื่องการอภิบาลจิตใจอย่างเคร่งครัด

ตราประจำพระองค์

Share on facebook
แชร์บทความ