ประวัติเจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท

คุณพ่อเปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร
Rev. Paul Anusorn Kaewkhachorn

ประวัติชีวิตและกระแสเรียก

เกิดวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1969 กรุงเทพฯ

สัตบุรุษวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน 

บิดา: ยอแซฟ เสนาะ แก้วขจร  มารดา: มารีอา ชวนชม แก้วขจร

คุณพ่อผู้ส่งเข้าบ้านเณร: คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์

รับการอบรมที่บ้านเณรนักบุญยอแซฟ สามพราน เมษายน 1985 – เมษายน 1991

รับการอบรมที่บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ โคราช มิถุนายน 1991 – มีนาคม 1992

รับการอบรมที่บ้านเณรแสงธรรม สามพราน มิถุนายน 1992 – มีนาคม 2000

บวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ บ้านเณรยอแซฟ สามพราน 11 มิถุนายน ค.ศ. 2000

ภารกิจหน้าที่สงฆ์

ปี พฤษภาคม 2000 – พฤษภาคม 2002:
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

มิถุนายน 2002 – มกราคม 2006:
ศึกษาวิชาพิธีกรรมที่กรุงโรม อิตาลี

กุมภาพันธ์ 2006 – เมษายน 2009:
ผู้ช่วยอธิการ บ้านเณรยอแซฟ สามพราน  อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม

พฤษภาคม 2009 – เมษายน 2014:
ผู้ให้การอบรมและอาจารย์ประจำบ้านเณรใหญ่แสงธรรม

พฤษภาคม 2014 – กุมภาพันธ์ 2021:
ผู้จัดการสักการสถานบุญราศีนิโคลาส, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม

มีนาคม 2021 – เมษายน 2023:
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ สาทร อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม

พฤษภาคม 2023:
เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม