ประวัติเจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

วัดศีลมหาสนิท

คุณพ่อ เปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ
Rev. Peter Prayut Sricharoen

เกิดวันที่ 16 กรกฎาคม 1965 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับศีลล้างบาปวันที่ 1 สิงหาคม 1965 ที่วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา

บิดาชื่อยอห์น บัปติสต์ ประจักษ์ ศรีเจริญ มารดาชื่อลูซีอา ทองปลิว ศรีเจริญ

มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4

การศึกษา
 
– ปี ค.ศ. 1971-1979 เรียนที่โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ บ้านแพน ชั้นเตรียมประถมศึกษา
– ปี ค.ศ. 1979-1984 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2
– ปี ค.ศ. 1984-1985 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
– ปี ค.ศ. 1985-1986 ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงส์ โคราช
– ปี ค.ศ. 1986-1990 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ปริญญาตรี สาขาปรัชญา
– ปี ค.ศ. 1990-1993 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ปริญญาตรี  สาขาเทววิทยา
– ปี ค.ศ. 1995-1998 เรียนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน อิตาลี ปริญญาโท ด้านการศึกษาอบรมฯ (Science Educazione)
การบวช
 
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

1 มิ.ย. 1993 – 1 พ.ค. 1994
– ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

1 มิ.ย. 1993 – 7 พ.ค. 1995
– จิตตาธิการเยาวชนเขต 1

1 พ.ค. 1994 – 7 พ.ค. 1995
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ

7 พ.ค. 1995 – 10 พ.ค. 1998
มหาวิทยาลัยซาเลเซียน อิตาลี ปริญญาโท ด้านการศึกษาอบรมฯ (Science Educazione)

10 พ.ค. 1998 – 14 พ.ค. 2000
ช่วยงานอภิบาลวันอาทิตย์ที่วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว

14 พ.ค. 2000 – 12 พ.ค. 2003
ช่วยงานอภิบาลวัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101

ปี ค.ศ. 1999 – 2009
อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

ปี ค.ศ.  2000 – 2002
คณบดีคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

ปี ค.ศ.  2000 – 2002
รองอธิการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม

ปี ค.ศ.  2000 – 2009
คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

ปี ค.ศ.  2000 – 2009
รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

13 พ.ค. 2009 – 6 มี.ค. 2021
เลขาธิการสังฆมณฑลฯ และเลขานุการพระอัครสังฆราชฯ

13 พ.ค. 2009 – 6 มี.ค. 2021
จิตตาธิการวัดประจำอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ

6 มี.ค. 2021 – ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน