ปิดคอร์ส อบรมพระคัมภีร์ หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมา แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ หัวข้อประกาศกนาฮูมและ ประกาศกฮาบากุก ในวันเสาร์ที่ 22 และ 29 กุมภาพันธ์ และสำหรับเสาร์นี้ปิดคอร์สการอบรม โดยมีคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติ๊กมาติน เป็นวิทยากร ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 30 ท่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.catholic.or.th

ความรู้ทั่วไป