พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

I. การ​ประสูติ​และ​ปฐมวัย​ของ​พระ​เยซู​เจ้า

ลำดับ​พระ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​เจ้า

1 หนังสือ​ลำดับ​พระ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า พระโอรส​ของ​กษัตริย์​ดา​วิด ผู้​ทรง​สืบ​ตระกูล​มา​จาก​อับ​รา​ฮัม2 อับ​รา​ฮัม​เป็น​บิดา​ของ​อิสอัค อิสอัคเป็น​บิดา​ของ​ยา​โคบ ยา​โคบ​เป็น​บิดา​ของ​ยูดาห์​กับ​บรรดา​พี่​น้อง3 ยูดาห์​เป็น​บิดา​ของ​เปเรศ​และ​เศราห์ มารดา​ของ​คน​ทั้ง​สอง​คือ​นาง​ทา​มาร์ เปเรศเป็น​บิดา​ของ​เฮ​ส​โร​น เฮ​ส​โร​น​เป็น​บิดา​ของ​ราม 4 ราม​เป็น​บิดา​ของ​อัม​มี​นา​ดับ อัมมี​นา​ดับ​เป็น​บิดา​ของ​นา​โซน นา​โซน​เป็น​บิดา​ของ​สัล​โม​น5 สัล​โม​น​เป็น​บิดา​ของ​โบ​อา​ส มารดา​ของ​โบ​อา​ส​คือ​นาง​รา​หับ โบ​อา​ส​เป็น​บิดา​ของ​โอ​เบด มารดา​ของ​โอ​เบด​คือ​นาง​รู​ธ โอ​เบด​เป็น​บิดา​ของ​เจ​ส​ซี6 เจ​ส​ซี​เป็น​บิดา​ของ​กษัตริย์​ดา​วิด กษัตริย์​ดา​วิด​เป็น​บิดา​ของ​ซา​โล​มอน จาก​มารดา​ซึ่ง​เคย​เป็น​ภรรยา​ของ​อู​รี​ยาห์7 ซา​โล​มอน​เป็น​บิดา​ของ​เรโห​โบ​อัม เรโห​โบ​อัม​เป็น​บิดา​ของ​อา​บียาห์ อา​บียาห์​เป็น​บิดา​ของ​อาสา8 อาสา​เป็น​บิดา​ของ​เย​โฮ​ซา​ฟัท เยโฮ​ซา​ฟัท​เป็น​บิดา​ของ​โย​รัม โยรัม​เป็น​บิดา​ของ​อุ​ส​ซี​ยาห์9 อุ​ส​ซี​ยาห์​เป็น​บิดา​ของ​โยธา​ม โยธา​ม​เป็น​บิดา​ของ​อา​หัส อา​หัส​เป็น​บิดา​ของ​เฮ​เซ​คียาห์10 เฮ​เซ​คียาห์​เป็น​บิดา​ของ​มนัส​เสห์ มนัส​เสห์​เป็น​บิดา​ของ​อา​โมน อา​โมน​เป็น​บิดา​ของ​โย​สิ​ยาห์11 โย​สิ​ยาห์​เป็น​บิดา​ของ​เย​โค​นียาห์​และ​พี่​น้อง ใน​สมัย​ถูก​กวาดต้อน​เป็น​เชลย​ไป​กรุง​บา​บิ​โลน12 หลัง​จาก​ถูก​กวาดต้อน​ไป​กรุง​บา​บิ​โลน​แล้ว เย​โค​นียาห์​เป็น​บิดา​ของ​เชอัลทิเอล เชอัลทิเอลเป็น​บิดา​ของ​เศรุบบาเบล13 เศรุบบาเบล​เป็น​บิดา​ของ​อา​บี​ยุด อา​บี​ยุด​เป็น​บิดา​ของ​เอลี​ยา​คิม เอลี​ยา​คิม​เป็น​บิดา​ของ​อา​ซอร์14 อา​ซอร์​เป็น​บิดา​ของ​ศาโดก ศาโดกเป็น​บิดา​ของ​อา​คิม อา​คิม​เป็น​บิดา​ของ​เอลี​อูด15 เอลี​อูด​เป็น​บิดา​ของ​เอเล​อา​ซาร์ เอเล​อา​ซาร์​เป็น​บิดา​ของ​มัทธาน มัทธานเป็น​บิดา​ของ​ยา​โคบ16 ยา​โคบ​เป็น​บิดา​ของ​โย​เซฟ พระ​สวามี​ของ​พระ​นาง​มา​รีย์ พระ​เยซู​เจ้า ที่​ขาน​พระ​นาม​ว่า “พระ​คริสต​เจ้า” ประสูติ​จาก​พระ​นาง​มา​รีย์​ผู้​นี้17 ดังนั้น ลำดับ​พระ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​เจ้า​จาก​อับ​รา​ฮัม​ถึง​กษัตริย์​ดา​วิด​มี​สิบ​สี่ชั่วคน นับ​จาก​กษัตริย์​ดา​วิด​ถึง​สมัย​ที่​ถูก​กวาดต้อน​เป็น​เชลย​ไป​กรุง​บา​บิ​โลน​มี​อีก​สิบ​สี่​ชั่วคน และ​นับ​จาก​สมัย​ที่​ถูก​กวาดต้อน​เป็น​เชลย​ไป​กรุง​บา​บิ​โลน​ถึง​พระ​เยซู​เจ้า​มี​อีก​สิบ​สี่​ชั่วคน โยเซฟ​รับ​พระ​เยซู​เจ้า​เป็น​บุตร​บุญธรรม

18 เรื่องราว​การ​ประสูติ​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​เป็น​ดังนี้ พระ​นาง​มา​รีย์ พระ​มารดา​ของ​พระ​องค์​หมั้น​กับ​โย​เซฟ แต่ก่อน​ที่​ท่าน​ทั้ง​สอง​จะ​ครอง​ชีวิต​ร่วม​กัน ปรากฏ​ว่า​พระ​นาง​ตั้ง​ครรภ์​แล้ว​เดชะ​พระ​จิต​เจ้า19 โย​เซฟ​คู่หมั้น​ของ​พระ​นาง​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม​ไม่​ต้อง​การ​ฟ้องหย่า​พระ​นาง​อย่าง​เปิดเผย จึง​คิด​ถอน​หมั้น​อย่าง​เงียบๆ20 ขณะที่​โย​เซฟ​กำลัง​คิดถึง​เรื่อง​นี้​อยู่ ทูต​สวรรค์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ก็​มา​เข้า​ฝัน กล่าว​ว่า “โย​เซฟ โอรส​กษัตริย์​ดา​วิด อย่า​กลัว​ที่​จะ​รับ​มา​รีย์​มา​เป็น​ภรรยา​ของ​ท่าน​เลย เพราะ​เด็ก​ที่​ปฏิสนธิ์​ใน​ครรภ์​ของ​นาง​นั้น​มา​จาก​พระ​จิต​เจ้า21 นาง​จะ​ให้​กำเนิด​บุตร​ชาย ท่าน​จง​ตั้ง​ชื่อ​บุตร​นั้น​ว่า​เยซูเพราะ​เขา​จะ​ช่วย​ประชากร​ของ​เขา​ให้​รอด​พ้น​จาก​บาป”22 เหตุ​การณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​เพื่อ​พระ​ดำรัส​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ที่​ตรัส​ผ่าน​ประ​กา​ศก จะ​เป็น​ความ​จริง​ว่า

23 หญิง​พรหมจารี​จะ​ตั้ง​ครรภ์ และ​จะ​คลอด​บุตร​ชาย ซึ่ง​จะ​ได้​รับ​นาม​ว่า “อิม​มา​นูเอล”

แปล​ว่า พระ​เจ้า​สถิต​กับ​เรา24 เมื่อ​โย​เซฟ​ตื่น​ขึ้น เขา​ก็​ทำ​ตาม​ที่​ทูต​สวรรค์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​สั่ง​ไว้ คือ​รับ​ภรรยา​มา​อยู่​ด้วย25 แต่​เขา​มิได้​มี​เพศสัมพันธ์​กับ​นาง ต่อมา​นาง​ให้​กำเนิด บุตร​ชาย โยเซฟ​ตั้ง​ชื่อ​กุมาร​นั้น​ว่า เยซู

ความรู้ทั่วไป