พระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว เล่ม 1

พระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว:
ข้อศึกษาวิพากษ์และข้อคิดไตร่ตรอง

เล่ม 1

จาก NIB: Commentary & Reflection on the Gospel of St. Matthew
By M. EUGENE BORING, New Interpreters’ Bible; 1994, Abingdon Press, U.S.A.

ถอดความและเรียบเรียง โดย วิวัฒน์ แพร่สิริ และคณะ

ฉบับทดลองเพื่อการศึกษาและตรวจทาน

วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน

การศึกษาวิพากษ์และข้อคิดไตร่ตรอง พระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว

The Promised Messiah

Messiah in Word

Messiah in Deeds

Jesus as New Torah

Jesus as New Moses

Jesus as the Son of God

Jesus as the Suffering Servant.

The Glory of God and the Kingdom

The Fulfillment of God  (fulfilling & to be fulfilled)

Share on facebook
แชร์บทความ