พระสันตะปาปาฟรังซิส ถวายมิสซาประจำวันจันทร์ที่ 23 มี.ค. 2020

พระสันตะปาปาฟริงซิส ถวายมิสซาประจำวัน 23 มีนาคม 2020 เวลาไทย 13.00 น. ขอให้เราร่วมใจกับพระองค์ในการวิงวอนขอพระเจ้าเพื่อการรักษาโรคโควิด-19 หลังมิสซาพระองค์จะทรงตั้งศีลมหาสนิทประมาณ 5-10 นาที และมีการอวยพรศีลมหาสนิทด้วย

ขอบคุณ Youtube จาก: Vatican News

ความรู้ทั่วไป