พิธีเสกวัดศีลมหาสนิท หลังใหม่

24 ธันวาคม 2017

หลังงานฉลองวัดประจำปี ค.ศ. 2017 ในห้วงเวลาที่ชุมชนวัดกำลังเตรียมจัดสมโภชพระคริสตสมภพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยอุปสังฆราช คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม และพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช กำหนดให้ทางวัดจัดเตรียมพิธีเสกระฆังชุดใหม่จำนวน 12 ใบ ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017 คณะสัตบุรุษจึงได้จัดเตรียมพิธีเสกระฆังในบรรยากาศฉลองคริสต์มาส ทุกคนมีความยินดี จัดงานฉลองกันด้วยชุดเสื้อผ้า ฉลองคริสต์มาส และชุดการแสดงละครคริสต์มาสที่จัดขึ้นในตอนเย็น

พิธีอำลาวัดหลังเก่า สู่วัดหลังใหม่

18 พฤศจิกายน 2018

สัตบุรุษวัดศีลมหาสนิทได้ร่วมใจกันจัดพิธีอำลาวัดหลังเก่า สู่วัดหลังใหม่ โดยเชิญพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ ศิษย์คุณพ่อยวง บัปติสตา กิมฮั้ง แซ่เล้า เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อยวง บัปติสตา วิวัฒน์ แพร่สิริ เจ้าอาวาสร่วมพิธีด้วย หลังพิธีมิสซามีพิธีแห่พระเมตตาของพระเยซูเจ้า และแห่แม่พระ เพื่อขอองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระมารดามารีย์ พระมารดาแห่งพระศาสนจักร ได้นำพวกเราทุกคนไปสู่วัดหลังใหม่หรือพระวิหารของพระเจ้าอย่างดีและสง่า นอกจากนี้วันอำลานี้ซึ่งเป็นวันคนยากจนสากล ตามดำริของพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา กลุ่มคริสตชน 28 กลุ่มแห่งวัดศีลมหาสนิทได้เชิญเพื่อนบ้าน คนยากจนในละแวกหมู่บ้านมาเป็นแขกของชุมชนของเรา เลี้ยงอาหาร และมอบปัจจัยเงินเป็นกำลังใจในชีวิตและหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัว มีความยากจนผู้ได้รับเชิญชายและหญิงมาร่วมงานจำนวน 34 คน ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า และขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรชีวิตของเรา ครอบครัวของเรา งานพิธีเสกวัดใหม่และงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้ภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จเป็นคารวกิจถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้าผู้สูงสุด

พิธีเสกวัดศีลมหาสนิท หลังใหม่

24 พฤศจิกายน 2018

ทางวัดได้จัดโครงการ “100 วันอาทิตย์ เตรียมชีวิต สู่งานเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม” (ค.ศ. 2018-2019) และหลังจัดงานฉลองวัดประจำปี ค.ศ. 2018 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้นัดพบเจ้าอาวาสและสภาภิบาลวัดศีลมหาสนิท เรื่องการเสกวัดใหม่ พระคุณเจ้าได้กำหนดให้เป็นงานระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และจัดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ควบคู่กัน เป็น 2 ฉลองใน 1 งาน พระคุณเจ้าได้มอบหมายให้เจ้าอาวาสละคณะสัตบุรุษเป็นเจ้าภาพจัดงาน กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 ซึ่งเป็นงานใหญ่ในความรับผิดชอบของวัดเล็กที่กลายเป็นวัดสาธารณะขนาดใหญ่ มีพันธกิจแห่งพระวรสาร รักและรับใช้ปวงชน เพื่อนำพาทุกคนสู่ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ และอาณาจักรสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสัญญาและจัดเตรียมแล้วไว้ให้แก่มนุษย์ทุกคน