รวมภาพพิธีฉลองวัดศีลมหาสนิท 19 มิถุนายน 2022

วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ และโอกาสฉลองวัดศีลมหาสนิท ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022
โดยมี คุณพ่อ อันแซล์ม อดิศักดิ์ กิจบุญชู เป็นประธาน

  • คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ อภิเดช สุภาจักร์
  • คุณพ่อ ยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี
  • คุณพ่อ ฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร
  • คุณพ่อ เปโตร ธนากร เลาหบุตร
  • คุณพ่อ ยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา
  • คุณพ่อ ยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม
  • และ คุณพ่อ ชาร์ลส์ ปิยะ โรจนมารีวงศ์

และร่วมแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ บวชครบ 25 ปี 50 ปี และ 51 ปี

Share on facebook
แชร์บทความ