ร่วมมิสซาปลอดภัย ห่างไกลโรค COVID-19

วันนี้วัดศีลมหาสนิท (ตลิ่งชัน) จะมาร่วมรณรงค์ ให้ทุกท่านช่วยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ร่วมพิธีมิสซาปลอดภัย ห่างไกลโควิด ใส่ใจตนเองและผู้อื่น

แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

1. เตรียมหน้ากากอนามัยให้พร้อม และสวมใส่ทุกครั้งเมื่ออยู่กลางที่สาธารณะ

2. พกเจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดมือ ทั้งก่อนและหลังจากเข้าวัด

3. กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับผู้ที่มีอาการหวัด

4. ในรอบมิสซาที่มีสัตบุรุษหนาแน่น อาจพิจารณาถ่ายทอดสด/ เสียง ไปยังบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดความแออัด

5. เผยแพร่แนวปฏิบัติและให้ความรู้เพื่อช่วยลดการระบาดของโรคและอคติต่างๆ กับผู้ป่วย

6. ทำความสะอาดจุดที่ผู้คนสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาดให้บ่อยขึ้นกว่าเดิม

7. ในห้องน้ำสาธารณะของวัดใช้กระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดมือ

หากสัตบุรุษที่มีอาการคล้ายหวัด เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ จาม ฯลฯ

1. ให้สวดภาวนาที่บ้านแทน จนกว่าจะหายเป็นปกติ

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันผู้อื่น

ขอบคุณข้อมูลจาก: แผนกสุขภาพอนามัย ในกรรมาธิการ ฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)
และ Camillian Disaster Service International (CADIS) สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ออกแบบโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

เอื้อเฟื้อภาพประกอบ: WE VACATION CENTER

ความรู้ทั่วไป