ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีมิสซา วัดศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อ วิวัฒน์ แพร่สิริ

วัดศีลมหาสนิท ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ชาวคริสตชนทุกท่าน เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีมิสซา ได้ทุกวัน (Live Streaming) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2020 โดยคุณพ่อ วิวัฒน์ แพร่สิริ เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท

รับชมการถ่ายทอดสดพิธีมิสซาได้ทาง:

Youtube: JHS BKK

Website: www.jhsbkk.com

Share on facebook
แชร์บทความ