วัดศีลมหาสนิท จัดอบรมการฝึกจิตภาวนา ตามหลักของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ชุมชนคริสตชน วัดศีลมหาสนิท ได้จัดอบรม การฝึกจิตภาวนา ตามหลักของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา

ต้นแบบ คือ บราเดอร์ชุมพล ดีสุดจิต

โดย: คุณอำนวยพร ศิริวรนาถ

การฝึกจิตภาวนามีทั้ง แบบนั่ง นอน และการเดิน การฝึกจิตภาวนา ส่วนหนึ่งเป็นการฝึกหายใจให้ถูกต้อง เพื่อให้ลมหายใจเข้า-ออกมีคุณภาพ หากเราหายใจถูกต้องแล้ว จะเป็นการป้องกันและช่วยรักษาประคับประคองอาการของโรคทางกายและใจได้อย่างดี

Share on facebook
แชร์บทความ