วัดศีลมหาสนิท เชิญร่วมแสวงบุญ​ ณ วัดสองคอน จ.มุกดาหาร

ชุมชนวัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ร่วมเดินทางแสวงบุญ ณ วัดสองคอน จ. มุกดาหาร และและวัดอื่นๆ ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง

กำหนดการ

วันที่ 1
1. สำนักมิสซังและสักการะสถานดวงฤทัยคู่ อ.เมือง จ.สกลนคร สนทนากับผู้นำกลุ่มคริสตชน ภาคเช้า
2. อาสนวิหารท่าแร่ สนทนากับผู้นำกลุ่มคริสตชน ภาคบ่าย
3. สักการะสถานสองคอน ภาวนา แก้บน (ถ้ามี) เย็นและพักแรมคืนแรก

วันที่ 2
4. มิสซาและภาวนา และเยี่ยม/ มอบสิ่งของ กิจเมตตารัก แด่ชาวบ้านสองคอน ภาคเช้า
5. สนทนาธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้คำสอน กลุ่มคริสตชนกับชาวบ้าน ล่องแม่น้ำโขง ภาคบ่าย
6. เดินรูป สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุชาวสองคอน ภาวนาที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ พักผ่อน

วันที่ 3
7. วัดคาทอลิกช้างมิ่ง กิจเมตตา เยี่ยมชาวบ้าน สนทนาแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านช้างมิ่ง ผู้นำกลุ่มคริสตชน
8. วัดคาทอลิกหนองเดิ่น ดอนม่วย หนองตุ (ถ้ามีเวลา) กิจเมตตา ภาวนา

เชิญผู้ประสงค์และสมัคร ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 19 หลังมิสซา 9.30 น. ที่บ้านพักพระสงฆ์ใหม่

ข้อพิจารณา กรณีมี 30 คน ควรเดินทางโดยรถโค้ชหรือรถตู้

ขอบคุณวิดีโอจากคุณ: “ทวิชาติ”

Share on facebook
แชร์บทความ