วัดศีลมหาสนิท เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (Corona Virus) โดยทางวัดศีลมหาสนิทได้เตรียมตัวรับมือ และเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของวัดศีลมหาสนิท

1. เตรียมของไว้ให้

วัดศีลมหาสนิทได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดและป้องกันให้แก่สัตบุรุษทุกท่าน ได้แก่ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ทั้งแบบเจลและแบบสเปรย์ สำหรับใช้ทำความสะอาด มือ แขน และหน้ากากอนามัย สวมใส่ป้องกันการแพร่กระจายทางอากาศหรือการสัมผัสใบหน้า

2. ทำความสะอาด

มีการล้างทำความ ฆ่าเชื้อโรค ภายในสถานที่จัดพิธีกรรมและบริเวณโดยรอบอยู่เป็นประจำ ทั้งก่อนเริ่มพิธีมิสซาและหลังเสร็จสิ้นพิธีมิสซาทุกรอบ รวมถึงห้องสุขาที่มีการดูแลล้างทำความสะอาดเป็นระยะๆ ในแต่ละวัน

3. พื้นที่โล่ง

วัดศีลมหาสนิทมีพื้นที่กว้างขวาง เพดานสูง โปร่ง โล่ง ทั้งในสถานที่จัดพิธีกรรมและบริเวณโดยรอบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่แออัด สามารถเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ 1-2 เมตร หรือหากต้องการนั่งฟังมิสซาจากบริเวณด้านนอก รอบสถานที่จัดพิธีกรรมก็สามารถทำได้

4. แบ่งปันช่วยเหลือ

พวกเราชุมชนวัดศีลมหาสนิทจะคอยช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน แบ่งปันความรู้ คำแนะนำในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรค COVID-19 หรือเรื่องอื่นๆ ก็สามารถช่วยเหลือดูแลกันได้ทุกเรื่อง ทั้งเหล่าคริสตชนและคนในชุมชน

5. LIVE STREAMING

มีบริการถ่ายทอดสดพิธีมิสซา (Live Streaming) ผ่านทาง Youtube Channel: JHS BKK สำหรับสัตบุรุษที่ไม่สะดวกเดินทาง ก็สามารถรับชมพิธีมิสซาของวัดศีลมหาสนิทได้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการชุมนุมในที่ชุมชนได้อีกวิธีหนึ่ง

** หากสัตบุรุษท่านใด มีอาการคล้ายเป็นหวัด มีไข้ ไอ จาม เพื่อเป็นการป้องกันผู้อื่น โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หรือรับชมพิธีมิสซาได้ทางช่อง Youtube Channel: JHS BKK

ด้วยความปรารถนาดีจาก: ชุมชนวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

Share on facebook
แชร์บทความ