วิทยาลัยแสงธรรม รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

สมัครได้ที่: วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์: 02 429 0100 – 3
โทรสาร: 02 429 0819
อีเมล: [email protected]

ความรู้ทั่วไป