ศีลมหาสนิทรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน จากวันวาน สู่อนาคต

พระศาสนจักรของชุมชนวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูจิตใจชีวิตคริสตชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มายาวนานกว่า 45 ปี เนื่องในโอกาสเสกวัดและร่วมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

ชื่อโครงการ: “ศีลมหาสนิทรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน”
จากวันวาน สู่…อนาคต

ระยะเวลาในการเตรียมจิตใจสัตบุรุษ: 7 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2018

#สัปตวารที่ 1
วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2018
เวลา 09.30 น.
ประธานในพิธี: คุณพ่อเปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์
ผู้แทนกล่าวขอบคุณ: ครอบครัวชุมชนสวนแดน

#สัปตวารที่ 2
วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2018
เวลา 09.30 น.
ประธานในพิธี: คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อนุรัตน์ ณ สงขลา
ผู้แทนกล่าวขอบคุณ: ครอบครัวจิตพรทรัพย์

#สัปตวารที่ 3
วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2018
เวลา 09.30 น.
ประธานในพิธี: คุณพ่อโยเซฟ ศุภศิลป์ สุขสุศิลป์
ผู้แทนกล่าวขอบคุณ: ครอบครัวสุระสรางค์

#สัปตวารที่ 4
วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2018
เวลา 09.30 น.
ประธานในพิธี: คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม
ผู้แทนกล่าวขอบคุณ: ครอบครัวป้องศรี

#สัปตวารที่ 5
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2018
เวลา 09.30 น.
ประธานในพิธี: คุณพ่อยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล
ผู้แทนกล่าวขอบคุณ: ครอบครัวไม้ประเสริฐ

#สัปตวารที่ 6
วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2018
เวลา 09.30 น.
ประธานในพิธี : คุณพ่อเปโตร สุรพันธ์ ดาวพิเศษ
ผู้แทนกล่าวขอบคุณ: ครอบครัวจิระธนานันต์

#สัปตวารที่ 7
วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2018
เวลา 09.30 น.
ประธานในพิธี: พระสังฆราช ยอเซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ผู้แทนกล่าวขอบคุณ: ครอบครัวศักดิ์รุ่งพงศากุล

ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติในพิธีมิสซาฉลองชุมชนแห่งความเชื่อที่ยาวนานกว่า 45 ปี เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูจิตใจให้สัตบุรุษทุกคนได้มีชีวิตสนิทสัมพันธ์ในศีลมหาสนิทตลอดไป

ขอบคุณเนื้อหาและวิดีโอจากคุณ: “ทวิชาติ”

Share on facebook
แชร์บทความ