เปิดรับสมัครเรียนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวเป็นคริสตชน

วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน เปิดรับสมัครเรียนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวเป็นคริสตชน

เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2023

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.45 – 12.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดิน

สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานวัด โทร: 084 512 2288

Facebook: ชุมชนคริสตชนวัดศีลมหาสนิท

Share on facebook
แชร์บทความ