เปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน “ดรุณาฝูเจ๋อ” สังฆมณฑลราชบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน “ดรุณาฝูเจ๋อ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ท่านชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านหวาง ฮุ่ยซาง ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ท่านจ้าว กั๋วเสียง ประธานศูนย์สอบ HSK (ประเทศไทย) และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของกาเรียนภาษาจีน เพื่อนาคตที่ก้าวหน้า สังฆมณฑลราชบุรี จึงตัดสินใจก่อตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อขึ้น โดยตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครูและนักเรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาต่อในประเทศจีน หรือทำงานที่ใช้ความรู้ภาษาจีนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย เป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาจีน HSK, HSKK, YCT พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีเป้าหมาย

นอกจากจัดหาทุนการศึกษาและสถานที่เรียนตามความต้องการของผู้เรียน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ ยังจัดหาครูผู้สอนภาษาจีน ที่มีความรู้ความสามารถ และจัดอบรมครูผู้สอนภาษาจีนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.ratchaburidio.or.th

ความรู้ทั่วไป