โครงการ ศาสนสัมพันธ์สัญจร อยุธยา…แผ่นดินพหุวัฒนธรรม

วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน จัดโครงการ “ศาสนสัมพันธ์สัญจร อยุธยา…แผ่นดินพหุวัฒนธรรม”

เดินทางไปเยี่ยมชมศาสนสถาน ณ วัดพุทไธศวรรย์ และมัสยิดกุฎีช่อฟ้า จังหวัดอยุธยา ดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2019

ขอบคุณเนื้อหาและวิดีโอจากคุณ: “ทวิชาติ”

Share on facebook
แชร์บทความ