โครงการ “311​ อัลเลลูยา”​ แสวงบุญในอัครสังฆมณฑล​ ท่าแร่-หนองแสง ตอนที่ 1

วัดศีลมหาสนิท​ ตลิ่งชัน ร่วมฉลองวาระครบรอบ 350 ปีมิสซังสยาม โดย​ บาทหลวง​ ดร. วิวัฒน์ แพร่สิริ เดินทางไปแสวงบุญครั้งที่​ 1/11​ ณ​ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และสักการะสถานบุญราศีทั้งเจ็ด สองคอน ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2019

25 มีนาคม 2019

20.30 น. – ฉลองแม่พระรับสาร คณะแสวงบุญออกเดินทางจากวัดศีลมหาสนิท

26 มีนาคม 2019

09.00 น. – คณะคริสตชนวัดศีลมหาสนิทได้มาแสวงบุญ เยี่ยมชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม จ. นครพนม คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา เจ้าอาวาส พบว่าคริสตชนได้ยืนหยัดปฏิบัติความเชื่อศรัทธาอย่างดีมาก ทุกคนในหมู่บ้านเป็น “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี” อย่างซื่อสัตย์ มีเพียงผู้เข้ามาอาศัยใหม่ 2-3 คนนับถือศาสนาอื่น และคาดว่าอีกไม่นานก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นศิษย์พระเยซูคริสต์ คณะแสวงบุญได้พบปะ สนทนากลุ่มคริสตชนพื้นฐาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชนของวัด รวมทั้งได้มอบปัจจัย จักรยาน 1 คัน กับสิ่งของเครื่องใช้ จำนวนหนึ่งแก่พี่น้องคริสตชน ชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม โดยผ่านทางคุณพ่อเจ้าอาวาส

บุญราศีมรณสักขี ยอแซฟ อุทัย พองพูม (ขณะนั้น อายุ 28 ปี) ได้สละชีวิตยืนหยัดมั่นคงความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ณ ประเทศลาว และถูกทหารเวียดกงฆ่าตาย พร้อมกับเพื่อนมรณสักขี รวม 17 องค์ ท่านเป็นบุญราศีประเทศลาว แต่เป็นคนไทย หมู่บ้านคำเกิ้ม เป็นครูคำสอนช่วยมิชชันนารีในสะหวันนะเขตกับเซโปน ประเทศลาว ร่วมงานกับคุณพ่อโนแอล เตอโน (ขณะนั้น อายุ 57 ปี) และถูกฆ่าตายในห้วงเวลา วันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1961 ซึ่งทหารลาวได้จับตัวไป พร้อมกับคุณพ่อเตอโน

คริสตชนได้รวมกลุ่มคริสตชนดำเนินชีวิตตามพระวรสาร เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ ส่งเสริมพัฒนาความเชื่อ และนำรูปแบบวิถีชุมชนวัด ศิษย์พระคริสต์ และการแบ่งปันพระวาจา ไปเป็นแนวทางประยุกต์จัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่งวง ต่อมาได้พัฒนาเป็น “วิสาหกิจชุมชน” ผู้เลี้ยงไก่งวง คำเกิ้ม ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างของจังหวัดนครพนม

14.00 น. – เดินทางถึง อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ คุณพ่อสุรศักดิ์ พงศ์พิศ เจ้าอาวาส คณะแสวงบุญได้สนทนากลุ่มกับคุณพ่อเจ้าอาวาส ทราบว่าชุมชนคริสตชนแห่งนี้ มีกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน (BEC) จำนวน 56 กลุ่ม เป็นพลังสำคัญในการประกาศข่าวดีใหม่ ปัจจุบันได้ขยายตัวจัดตั้งกลุ่มคริสตชนอาชีพประมง และพ่อค้าในตลาด ส่งผลให้มีสัตบุรุษมาร่วมกิจกรรมและมิสซาวันอาทิตย์เพิ่มขึ้น เพราะได้รับการเยี่ยมเยียนและพระพรพิเศษจากพระวาจาและกิจกรรมเมตตารัก แบ่งปันซึ่งกันและกัน

18.00 น. – สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี (ทั้งเจ็ดแห่งสองคอน) คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี เจ้าอาวาส คณะแสวงบุญได้เดินทางเข้าหมู่บ้านสองคอน ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพ่อเจ้าอาวาส และซิสเตอร์คณะรักกางเขนที่นี่ เข้าที่พักของสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี ตอนกลางคืนได้ร่วมกันถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ป่าศักดิ์สิทธิ์ ขอพรพระเจ้าผ่านทางบุญราศีทั้งเจ็ด และร่วมกันเดินรูป 14 ภาค ในป่าศักดิ์สิทธิ์ รำลึกถึงชีวิตและจิตใจซื่อสัตย์ รักพระเป็นเจ้าสุดจิตใจ สุดสติปัญญา สุดกำลัง และสุดสิ้นวิญญาณของบุญราศีทุกท่าน กับชาวบ้านคริสตชนที่นี่ในระยะเวลา 135 ปีที่ผ่านมา

ขอบคุณวิดีโอจากคุณ: “ทวิชาติ”

Share on facebook
แชร์บทความ