5 ข้อน่ารู้ จากสมณสาส์นเตือนใจ ‘เควริด้า อะมาซอเนีย’ (Video)

5 ข้อน่ารู้จากสมณสาส์นเตือนใจ ‘เควริด้า อะมาซอเนีย’
โดย คุณพ่อ เจมส์ มาร์ติน (เยสุอิต)

พากย์ไทยโดย แผนกคริสตศาสนธรรมฯ
28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 (7.12 นาที)

ขอบคุณวิดีโอจาก: Phu Nam

ความรู้ทั่วไป