บรรยากาศการเข้าเงียบสงฆ์กรุงเทพฯ เขต 3 ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน