โอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพลมารีย์ ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาตรีวาร (ออนไลน์)