พิธีมิสซาขอบคุณ และอำลา คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่ศิริ และคุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู ในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่ วันที่ 28 ก.พ. 2021