“งานเป็นของพระ ฉันเป็นเครื่องมือ” คุณมาโนช สุขชัย ที่มาของสถาปัตยกรรม วัดศีลมหาสนิท