สังสรรค์สนทนาปราศัย ณ ลานปันสุข ทุกวันอาทิตย์ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน