ขอยกเลิกการจัดงานฉลองวัดแม่พระรับสาร โรจนะ ประจำปี 2020