พิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิท ในวันอาทิตย์ที่ 02 สิงหาคม 2020