พิธีเสกระฆัง วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช