เทศกาลมหาพรต

กำหนดการรับเถ้า เดินรูป 14 ภาค เทศกาลมหาพรต วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

กำหนดการรับเถ้า เดินรูป 14 ภาค ในช่วง เทศกาลมหาพรต ของวัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024 (พุธรับเถ้า)

 • เวลา 19.00 น. พิธีมิสซาเสกและโรยเถ้า
 • เพื่อการอภิบาลด้านพิธีกรรม มีโรยเถ้าหลังมิสซา วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024

 • เวลา 18.30 น. เดินรูป 14 ภาค
 • เวลา 19.00 น. พิธีมิสซา

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024

 • เวลา 09.00 น. เดินรูป 14 ภาค
 • เวลา 09.30 น. พิธีมิสซา
 • เวลา 17.30 น. เดินรูป 14 ภาค
 • เวลา 18.00 น. พิธีมิสซา

การเดินรูป 14 ภาค เทศกาลมหาพรต

 • ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 น.
 • ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. และ 17.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02 433 4529, 084 512 2288
Email: [email protected]
Facebook: วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน (Official)

เทศกาลมหาพรต

เทศกาลมหาพรต คืออะไร?

“เทศกาลมหาพรต” มีชื่อเป็นภาษาลาตินว่า “Quadragesima” ซึ่งแปลว่า “ที่สี่สิบ” (ภาษาอังกฤษเรียกเทศกาลนี้ว่า “Lent”) คือช่วงเวลาที่เริ่มตั้งแต่ “วันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday)” ไปจนถึง “ช่วงบ่ายของวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งกินเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ (7 สัปดาห์ในพระศาสนจักรตะวันออก) หรือ 42 วัน โดยจะหักวันอาทิตย์ออกเนื่องจากทุกวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันปัสกาเสมอ ทำให้เหลือ 36 วัน ดังนั้น จึงต้องบวกวันให้ครบ 40 วัน เทศกาลมหาพรต จึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันพุธรับเถ้า ซึ่งจะบวกถึงวันเสาร์ อีก 4 วัน อันเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลมหาพรต รวมเป็น 40 วันพอดี

เทศกาลนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมสมโภชปัสกา ซึ่งเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดในรอบปีของพระศาสนจักร เพราะปัสกา เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ เพื่อกอบกู้มนุษยชาติให้คืนดีกับพระเจ้ามารับชีวิตร่วมกับพระองค์

เทศกาลมหาพรต

ทำไมต้อง 40 วัน?

ตัวเลข 40 มีความหมายต่อคริสตชนในหลายแง่มุม ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอดอาหารของพระเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดารก่อนที่ปฏิบัติภารกิจของพระองค์ ตลอดจนเรื่องราวอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล เช่น

 • ฝนที่ตกติดต่อกัน 40 วัน 40 คืน ในสมัยโนอาห์
 • 40 วัน 40 คืน ที่โมเสสจำศีลอดอาหารบนภูเขาซีนาย
 • 40 วัน ที่ประกาศกเอลียาห์เดินทางไปยังภูเขาโฮเร็บ
 • 40 ปี ของการเดินทางของประชากรอิสราเอลในทะเลทรายก่อนเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา
 • 40 วัน ของการที่ประกาศกโยนาห์ประกาศการกลับใจแก่ชาวนินะเวห์

ดังนั้น เมื่อมีพัฒนาการเกี่ยวกับการจำศีลในเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรจึงให้ความสำคัญกับเลข 40 เพื่อให้คริสตชนได้ดำเนินชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในพระทรมาน และกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://catholic.egat.co.th