วัดศีลมหาสนิท

สวนผัก ตลิ่งชัน

วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน

CHURCH OF THE BLESSED SACRAMENT

วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน วัดคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก สไตล์โมเดิร์นด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงล้ำสมัย มองเห็นยอดหอคอยสูงเด่นตระหง่าน บนถนนราชพฤกษ์

วัดศีลมหาสนิท

ตารางพิธีมิสซา วัดศีลมหาสนิท

วันจันทร์ – ศุกร์

19.00 น. (วัดน้อย)

วันเสาร์

17.15 น. ตั้งศีลฯ นพวาร
18.00 น. พิธีมิสซา

วันอาทิตย์

08.00 น. | 09.30 น. | 18.00 น.

วันอาทิตย์

09.00 น. สวดสายประคำ
09.30 น. พิธีมิสซา

ข่าวสารวัดศีลมหาสนิท

วัดศีลมหาสนิท

เพื่อนๆ ที่รัก

ในช่วงก่อนการเดินทางเพื่อเผยแพร่ศาสนาของข้าพเจ้าที่ประเทศไทย ข้าพเจ้าขอทักทายพวกท่านด้วยความรัก ข้าพเจ้ารู้ว่าในฐานะที่เป็นชาติที่มีหลายเชื้อชาติและความหลากหลาย พร้อมด้วยจิตวิญญาณและประเพณีทางจิตวิญญาณที่มั่งคั่ง ประเทศไทยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Pope Francis
15.11.2019