วัดศีลมหาสนิท

สวนผัก ตลิ่งชัน

CHURCH OF THE BLESSED SACRAMENT

วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน วัดคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก สไตล์โมเดิร์นด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงล้ำสมัย มองเห็นยอดหอคอยสูงเด่นตระหง่าน บนถนนราชพฤกษ์

วัดศีลมหาสนิท

ข่าวสารวัดศีลมหาสนิท

เพื่อนๆ ที่รัก

ในช่วงก่อนการเดินทางเพื่อเผยแพร่ศาสนาของข้าพเจ้าที่ประเทศไทย ข้าพเจ้าขอทักทายพวกท่านด้วยความรัก ข้าพเจ้ารู้ว่าในฐานะที่เป็นชาติที่มีหลายเชื้อชาติและความหลากหลาย พร้อมด้วยจิตวิญญาณและประเพณีทางจิตวิญญาณที่มั่งคั่ง ประเทศไทยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Pope Francis
15.11.2019